Základné materiály

Základné stavebné materiály tvorí cement, vápno a štrkopiesky. Tieto suroviny sa využívajú predovšetkým pri výrobe betónu. Ten tvorí neoddeliteľnú súčasť stavby. Využitie našli aj pri výrobe omietok a mált.

Cement – Najpoužívanejším druhom cementu pri výrobe betónu a malty je Portladský, ktorý obsahuje zmes oxidov kovov, alkalických zemín vápnika, oxidy kremíka a hliníka.

Vápno – je charakteristické ako najpoužívanejšie spojivo v stavebníctve. Vyrába sa z vápenca pálením pri 900-1200 °C odparením vody a uvoľnením oxidu uhličitého. Týmto spôsobom vznikne nehasené vápno. Ak sa pridá voda (hasenie) vznikne vápenný hydrát. Pri tomto úkone sa  uvoľní veľa tepla.

Štrkopiesky – ich využitie je hlavne pri výrobe betónov a kategorizujú sa podľa frakcií – veľkosti zŕn. Najmenšia frakcia je 0/4 čo znamená že veľkosť zŕn sa pohybuje od 0 do 4 mm. Ďalšie frakcie sú druhými násobkami predchádzajúcich čísel: 4/8, 8/16, 16/32… Podľa použitia betónu sa volí frakcia, je dobré keď sú zastúpene aj menšie aj väčšie časti napr. frakcia 0/32.

Mám záujem

© 2021-2023 Sestav. Tvorba web stránok

Člen skupiny

Zrolovať na začiatok