Tepelná izolácia je základná súčasť stavby. Vytvára bariéru, zabraňuje úniku tepla v zime a vniknutiu tepla, resp. prehrievaniu stavby, v lete a to všetkými povrchmi: strechou, podlahou, stenami, stropmi. Niekedy slúži aj ako akustická izolácia.

Hydroizolácia chráni dom pred zemnou vlhkosťou, tlakovou vodou, proti radónu, aj pri izolácii strechy. Je dôležité vybrať vhodný typ izolácie pre rôzne časti stavby – terasy, balkóny, strechy, podlahy, či spodnej stavby.

Potrubné systémy slúžia hlavne na prepravu vody, či už odpadovej, pitnej alebo dažďovej. Najrozšírenejšie sú plastové potrubia

Betónové skruže sa používajú na gravitačné odvádzanie odpadovej vody, povrchovej vody a zhotovenie kopaných studní. Sú vhodné na šachty, studne a revízne šachty.

Drenážne rúry a tvarovky sú charakteristické s vysokou mechanickou i chemickou odolnosťou a malou hmotnosťou. Dodávajú sa v kotúčoch. Vlnovcová konštrukcia zaisťuje vysokú ohybnosť trubiek. To prináša značné výhody pri pokládke a tiež pri požiadavke malého polomeru ohybu.

Mám záujem

© 2021-2023 Sestav. Tvorba web stránok

Člen skupiny

Zrolovať na začiatok