Patria sem betonárske ocele, rúry, plechy, tyče profilového prierezu, uzavreté profily a zvárané siete. Hlavne využitie má pri betónovaní ako výstuž do betónov alebo statické prvky na stavbe.

Betonárska oceľ, betonárska výstuž alebo oceľové prúty, hovorovo roxory sú oceľové tyče, ktoré sa vkladajú do betónu, s cieľom zvýšiť jeho nosnosť a vytvárajú tak spolu železobetón. Betonárska oceľ sa používa na armovanie (spevňovanie) nosných konštrukcií, oporných múrov, prekladov, základových pásov, pätiek, dosiek, železobetónových stropných dosiek a ostatných monolitických častí stavieb.

Kari siete (rohože) sa používajú na armovanie (spevnenie) základových dosiek, komunikácií, betónových poterov, stropných nadbetonávok, betónových mazanín, podkladových betónov a ostatných monolitických častí stavieb.

Mám záujem

© 2021-2023 Sestav. Tvorba web stránok

Člen skupiny

Zrolovať na začiatok