Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

Vážený zákazník

aby ste si mohli u nás tovar/materiál objednať a následne dať doviezť na vami určené miesto, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť SESTAV stavebniny, s.r.o., registrácia: OR: OS Trenčín, odd.: s.r.o., vložka č.: 22271/R, sídlo: J. L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava, Slovenská republika, IČO: 45 274 550 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 1. Aké osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu:

 • titul,
 • meno,
 • priezvisko,
 • adresa pre doručenie objednávky,
 • email,
 • č.,
 • podpis,
 • obrazový záznam.
 1. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

  Vaše osobné údaje spracúvame za obchodným účelom.

 1. Aký je náš oprávnený záujem?

  Vaše osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu spracúvame kamerovým systémom, ktorý

sníma:

 • okolie budovy nachádzajúcej sa na ulici J. L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava a priestory tejto budovy, ktoré sú prístupné verejnosti,
 • okolie budovy nachádzajúcej sa na ulici Sihoť 825/85, 019 01 Ilava a priestory tejto budovy, ktoré sú prístupné verejnosti,
 • okolie budovy nachádzajúcej sa na ulici Obchodná 1728/2, 018 41 Dubnica nad Váhom a priestory tejto budovy, ktoré sú prístupné verejnosti,
 • okolie budovy nachádzajúcej sa na ulici Novonosická 1524/23, 020 01 Púchov a priestory tejto budovy, ktoré sú prístupné verejnosti,
 • okolie budovy nachádzajúcej sa na ulici č. 307, 018 53 Bolešov a priestory tejto budovy, ktoré sú prístupné verejnosti.

Kamerový systém používame za účelom ochrany nášho majetku nachádzajúceho sa v týchto budovách ako aj na ochranu osobných údajov, ktoré spracúvame.

 1. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

 • zaslaním oznámenia na email trnkova@sestav.sk,
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu SESTAV stavebniny, s.r.o., J. L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava,
 • odovzdaním oznámenia na sekretariáte prevádzkovateľa na adrese J. L. Bellu 34/809, 019 01 Ilava (4. poschodie).
 1. Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím osobám.

 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutnú na uskutočnenie obchodu.

 1. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame do tretej krajiny.

 1. Nie ste spokojný?

 Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na  

 email trnkova@sestav.sk . Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov,

 ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 1. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

 1. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia:

Dokumenty spracúvané v listinnej forme sú uložené v uzamykateľných skriniach v priestoroch vyhradených pre administratívu. Po splnení účelu spracúvania osobných údajov bezodkladne zabezpečujeme ich úschovu, resp. následnú likvidáciu. Minimalizujeme počet osôb, ktoré majú prístup k týmto dokumentom.

Priestory sa nachádzajú v budovách prevádzkovateľa vymenovaných v bode 4. Objekty týchto budov sú ohradené plotom. Vstupné dvere sú opatrené bezpečnostným zámkom. Ďalej sú objekty zabezpečené kamerovým systémom.

Ochrana údajov v osobných počítačoch je zabezpečená proti výpadku záložným napájacím zdrojom, ochrana pred počítačovými vírusmi je uskutočňovaná denne aktualizovaným antivírovým programom, údaje sú pravidelne zálohované a pravidelne je zabezpečená technická kontrola výpočtovej techniky a zálohovacieho zdroja. Prístup k Internetu je zabezpečený prostredníctvom

modemu a bezdrôtovej technológii Slovanet  a údaje sú zakódované vhodným kryptovacím systémom.

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.05.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný emailom.

Zavolajte nám
Napíšte nám
Otváracie hodiny

7:00 – 15:30

© 2021 Sestav. Tvorba web stránok

Člen skupiny

Zrolovať na začiatok