Betonáreň – Beluša a Lednicke Rovné

Výroba betónových zmesí má v našej spoločnosti dlhoročnú tradíciu, v prevádzke máme dve betonárky v Beluši a na Lednických Rovniach. Naša spoločnosť vyrába široký sortiment betónových zmesí rôznych pevnostných tried s rôznymi stupňami prostredia. Vyrábané betóny sú uvádzané na trh v súlade s požiadavkami podľa najnovších platných noriem. Betónové zmesi sú certifikované Technickým a skúšobným ústavom stavebným. Výroba na prevádzke prebieha v súlade s kontrolou vnútropodnikového systému kvality.

Neodmysliteľná je pre nás spolupráca s firmou BETÓN RACIO, spol. s.r.o., ktorá nám dodáva vysokokvalitnú stavebnú chémiu a prísady do betónu. Dopravu betónových zmesí zabezpečujeme vlastnými autodomiešavačmi. Samozrejmosťou je zabezpečenie vykládky vlastným čerpadlom na betón – PUTZMEISTER. Ponúkané certifikované triedy betónu:

Ponúkané certifikované triedy betónu

Certifikáty

Fotogaléria

Kontakt

Peter Melicherík Vedúci dopravy
0915 743 988
peter.melicherik@sestav.sk
Ing. Martin Rovenský Vedúci dopravno mechanizačného strediska
0918 386 904
rovensky@sestav.sk
Ing. Peter Melicherík Zástupca dopravno mechanizačného strediska
0915 743 988
peter.melicherik@sestav.sk

Napíste nám

© 2021-2023 Sestav. Tvorba web stránok

Člen skupiny

Zrolovať na začiatok