Štrkovňa

Prevádzka Štrkovne v Lednických Rovniach zabezpečuje výrobu rozličných frakcii štrkopieskov.

Moderná plne automatizovaná technologická linka na spracovanie kameniva vyrába prané kamenivo vo frakciách 0/4, 4/8, 8/16 vhodné na výrobu betónov a frakcia 0/22.

Pravidelné kontroly Technickým a skúšobným ústavom stavebným sú dôkazom vysokej kvality kameniva pre použitie pri stavebných procesov ako aj pre výrobu betónových zmesí.

Ponuka

Certifikáty

Kontakt

Pavol Mičuda Majster štrkovej linky
0908 776 944
micuda@sestav.sk

Napíste nám

© 2021-2023 Sestav. Tvorba web stránok

Člen skupiny

Zrolovať na začiatok