Ďalej disponuje vlastnými, plne zastrešenými výrobnými halami s kvalitným technologickým a výrobným zariadením. Vyrábame haly s priehradovými väzníkmi z profilov alebo väzníky zo zváraných plechov, stĺpy, ťažké a ľahké technologické konštrukcie, plošiny, schody, rebríky, zábradlia. Našim zákazníkom vieme ponúknuť ďalšie práce ako napríklad delenie plechov autogénnou technológiou, klampiarske práce, delenie konštrukčnej ocele rôznych profilov a iné zámočnícke spracovanie.

Fotogaléria