Štrkovňa

Prevádzka Štrkovne v Lednických Rovniach zabezpečuje výrobu rozličných frakcii štrkopieskov.

Moderná plne automatizovaná technologická linka na spracovanie kameniva vyrába prané kamenivo vo frakciách 0/4, 4/8, 8/16 vhodné na výrobu betónov a frakcia 0/22.

Pravidelné kontroly Technickým a skúšobným ústavom stavebným sú dôkazom vysokej kvality kameniva pre použitie pri stavebných procesov ako aj pre výrobu betónových zmesí.

Ponuka:

  • Frakcia kameniva 0-4 mm
  • Frakcia kameniva 4-8 mm
  • Frakcia kameniva 8-16 mm
  • Frakcia kameniva 0-22 mm


Cenník

stiahnite si cenník v pdf

Kontakt

020 61 Lednické Rovne č. 1692
Tel. 042/2852146
email: strkovna@sestav.sk
lokalita: 49.063867, 18.297188

Certifikáty