Disponuje vlastným strojným vybavením na strihanie a ohýbanie betonárskej výstuže od priemeru 6 mm až po 32 mm s mesačnou kapacitou viac než 500 ton mesačne. Toto vybavenie nám umožňuje pružne reagovať na požiadavky zákazníka, či už sa jedná o veľkú alebo menšiu zákazku. Ponúkame vypracovanie cenovej ponuky s možnosťou dodávky priamo na stavbu.

Fotogaléria