Betonáreň – Beluša a Lednicke Rovné

Výroba betónových zmesí má v našej spoločnosti dlhoročnú tradíciu, v prevádzke máme dve betonárky v Beluši a na Lednických Rovniach. Naša spoločnosť vyrába široký sortiment betónových zmesí rôznych pevnostných tried s rôznymi stupňami prostredia. Vyrábané betóny sú uvádzané na trh v súlade s požiadavkami podľa najnovších platných noriem. Betónové zmesi sú certifikované Technickým a skúšobným ústavom stavebným. Výroba na prevádzke prebieha v súlade s kontrolou vnútropodnikového systému kvality.

Neodmysliteľná je pre nás spolupráca s firmou BETÓN RACIO, spol. s.r.o., ktorá nám dodáva vysokokvalitnú stavebnú chémiu a prísady do betónu. Dopravu betónových zmesí zabezpečujeme vlastnými autodomiešavačmi. Samozrejmosťou je zabezpečenie vykládky vlastným čerpadlom na betón – PUTZMEISTER. Ponúkané certifikované triedy betónu:

Ponúkané certifikované triedy betónu:

  • C8/10
  • C12/15
  • C16/20
  • C20/25
  • C25/30
  • C30/37
  • Cestné betóny
  • Potery C12/15, C16/20, C20/25
  • Cementové stabilizácie


Cenník

stiahnite si cenník v pdf

Kontakt

Staničná 1703/15, 018 61 Beluša,
Tel.: 042/2852140
email: dms@sestav.sk,
lokalita: 49.056798, 18.312364

Certifikáty

Fotogaléria