Technické poradenstvo
Úspech celého projektu závisí od jednotlivých detailov. Preto si myslíme, že odborné technické poradenstvo je nemenej dôležité ako výber samotných produktov. Pretože len ak sú produkty aj správne použité resp. aplikované budú produkty spĺňať svoj účel. V rámci realizácie zákazky Vám zabezpečíme bezplatné poradenstvo, prípadne aj návrhy architekta alebo dizajnéra, ktorí po celú dobu spolupráce riešia Vaše podnety a požiadavky. Pri navrhovaní kúpeľní Vám vypracujú návrhy dispozičných riešení aj farebnosti, aby návrh vyhovoval Vášmu estetickému cíteniu, ale aj technickým zásadám.


Výpočty spotreby materiálu a cenové ponuky
Výpočty spotreby materiálu sú jednou z dôležitých zásad vypracovania technických návrhov. Cenové ponuky bývajú súčasťou obchodných zmlúv ako spresnenie ceny predmetu zmluvy. Bežnou praxou u nás je vypracovanie spotreby materiálu a súčasne cenovej ponuky.