Miešame farby a omietky

  • 900 odtieňov farieb a omietok
  • 15 farebných odtieňov soklových omietok
  • farby akrylátové
  • omietky akrylátové ako aj silikónové
  • možnosť výberu z ťahaných omietok so zrnitosťou 1,5 až 2 mm
  • prvé dva najsvetlejšie farebné odtiene z každého listu vzorkovníka