Vo veľkom množstve domov, či už rodinných alebo bytovýcb, dochádza k výrazným  únikom tepla z dôvodu ich nedostatočného tepelného odizolovania. Chýbajúca izolácia pritom so sebou prináša nielen veľké teplotné straty a stále vyššie náklady na vykurovanie, ale aj riziko vzniku porúch muriva, najmä v dôsledku jeho premŕzania.