Približne tri štvrtiny energie v domácnosti spotrebujeme na vykurovanie. Znížením energetických strát dosiahneme nielen výrazné úspory, ale izolačné materiály naviac zabezpečia lepšiu tepelnú ochranu pre udržanie tepla a pohodlia budov v zimnom období a zabránia prehrievaniu v letnom období. Ďalším nemenej podstatným efektom izolačných materiálov je akustická a protipožiarna ochrana. V ponuke sú izolácie z minerálnej vaty (sklo a čadič) a polystyrénu určené pre vodorovné, kolmé i šikmé typy konštrukcií.