Základné informácie

Už niekoľko rokov sa podieľame na vytváraní významných technických a úžitkových hodnôt v oblasti stavebníctva. Spoločnosť Sestav s.r.o. predstavuje dynamicky sa rozvíjajúcu stavebnú spoločnosť s pevným postavením v regióne Považia. K uspokojeniu požiadaviek zákazníkov v čo najširšej miere, využívame v oblasti stavebníctva nové trendy a zavádzame progresívne technológie.

Vo svojich predajniach v Ilave , Dubnici nad Váhom , Púchove a v Bolešove ponúkame široký sortiment stavebného, inštalačného a železiarskeho materiálu. Pre svoju stavebnú činnosť máme k dispozícii kompletnú strojnú, technickú i výrobnú vybavenosť. Vykonávame vlastnú ťažbu a úpravu štrkopieskov a výrobu certifikovaných betónových zmesí v dvoch betonárkach. Vlastníme dopravno-mechanizačné stredisko s technikou , od strojov na zemné práce , cez žeriavy a nákladné vozidlá , až po malú mechanizáciu.

Príprava, realizácia i ukončenie stavebných prác je výsledkom práce kolektívu odborníkov všetkých stavebných profesií.

Manažérske systémy

EN ISO 9001:2016
Certifikovaný systém managementu kvality

EN ISO 14001:2016
Certifikovaný systém environmentálneho manažérstva

STN ISO 45001:2019
Certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci