POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ OBJEKT

BELUŠA

Navrhovaný polyfunkčný bytový objekt je 5 podlažný. V parteri sú umiestnené obchody a z juhozápadnej strany byty s predzáhradkou a v ostatných podlažiach sa nachádzajú byty. 1. PP slúži na parkovanie áut so 37-mimi státiami. Ich dopravné napojenie je z ulice Ľ. Štúra. Na úrovni terénu je navrhnutých 34 parkovacích miest.

Urbanistické riešenie vychádza z priľahlej zástavby. Objekt je solitérny, na pozemku, ktorý sa nachádza  vo vnútro sídliskovom priestore a je ohraničený zo severnej strany objektmi nadväzujúcich na centrum obce, zo západnej a z južnej strany nízko podlažnými obytnými budovami a z východnej strany súkromnými pozemkami, ktoré sú využívané ako záhrady. Stavebnú čiaru objektu zo severozápadnej strany určujú susediace bytové domy. Objekt sa natáča na predpokladané centrum obce, pričom z tejto strany je aj hlavná prístupová komunikácia.
Hmota polyfunkčného sekciového domu vychádza z tvaru L, čo ohraničuje predpokladané novovznikajúce centrum, pričom posledné podlažie (5.NP) je zastavané iba v línii dlhšej hmoty vyplývajúce z líniovej okolitej zástavby a takisto tento princíp je použitý v úrovni parteru, kde vytvorené podlubie zabezpečí ľahší prístup z juhovýchodnej strany obce.

Polyfunkčný  bytový dom sa skladá z dvoch sekcii s vertikálnym jadrom, v ktorom je umiestnené trojramenné schodisko s výťahom v zrkadle.  Typické podlažia sú chodbovej dispozície z časti s preplávajúcimi bytmi. Tieto dve sekcie majú spoločný suterén, ktorý slúži pre parkovanie osobných áut vyústením rampy do Štúrovej ulice. Na každom typickom podlaží sa nachádza 10 bytov, 4 v jednej a 6 v druhej sekcii polyfunkčného domu, z toho sú 2 dvojizbové a  8 trojizbových.
V rámci vertikálneho jadra sú umiestnené  priestory všetkých vertikálnych médií a taktiež aj uskladňovacie komory pre byty. Byty sú založené na princípe voľného denného priestoru s kuchyňou, jedálenským kútom a uzavretou spálňou poprípade oddelenou nočnou časťou v trojizbových bytoch. Hygienické príslušenstvo pozostáva z kúpeľne, v ktorej je miesto aj na práčku a samostatného WC. Priestory pre kuchynské linky počítajú s umiestnením všetkých spotrebičov a takisto s možnosťou napojenia odsávača pár (digestorom). V každej predsieni je priestor na šatňovú skriňu. Každý byt má balkón alebo lodžiu. Všetky vertikálne komunikácie sú prepojené s parkovacími garážami v 1. PP. Všetky byty na 1.NP majú vlastnú predzáhradku oddelenú od verejného priestoru. Byty sú navrhované ako holo byty.